donderdag 28 april 2022

Met Corry aan tafel.

Zaterdag 23 april 2022 was er een bijeenkomst van de Stichting Corry Vreeken.

Uiteraard was Corry als het stralende middelpunt aanwezig samen enkele familieleden. Overige aanwezigen waren twee dames die Corry helpen en de bestuursleden van de Stichting met hun partners.

De bijeenkomst was in de huidige woonplaats van Corry, Bergen op Zoom. Hieronder een foto waar het hele gezelschap op staat met Corry  rechts in het midden.
De maaltijd was in de Markiezenhof, een prachtig 15e eeuws stadspaleis. Er mocht niet geschaakt worden maar uiteraard was schaken het gespreksonderwerp van de avond. Veel mooie herinneringen zijn opgehaald. Hopelijk kunnen er nog vele ontmoetingen zoals deze volgen in een goede gezondheid van de naamgeefster van onze stichting.